Sponsored By : SELCUK UNIVERSITY - QuestionPro Academic Sponsorship Programme
100%
Exit Survey
 
 
Değerli Meslek Mensubu,
Bu çalışmanın amacı, gelecek 10 yıl içinde muhasebe mesleğinde dönüşüm yaratacak etkenlerin neler olacağı,  bu etkenler hakkında meslek mensubu siz arkadaşlarımızın düşüncelerini ortaya koymaktır. Vereceğiniz cevaplar genel değerlendirmelerde bilimsel amaçlı olarak kullanılacak olup kesinlikle gizli tutulacaktır.
Anket sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için soruları samimi bir şekilde ve doğru olarak yanıtlamanız gerekmektedir. Lütfen anketlerin üzerine isim belirtmeyiniz. Görüş ve düşüncelerinizi paylaşarak katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.
Doç.Dr.Ümmühan ASLAN      Prof.Dr.Yıldız ÖZERHAN 
 
 
 
 
Cinsiyetiniz
 
Erkek
 
Kadın
 
 
Doğum Yılınız?
 
1946-1964
 
1965-1979
 
1980-1999
 
2000 ve üzeri
 
 
Yaşadığınız şehir?
 
Adana
 
Ankara
 
Bursa
 
Eskişehir
 
İstanbul
 
İzmir
 
Gaziantep
 
Konya
 
 
 
Eğitim durumunuz nedir?
 
Uzaktan Eğitim Veren Fakülte
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
Diğer (lütfen yazınız)
    
 
 
Mesleki Deneyiminiz?
 
1 Yıldan Az
 
1-5 Yıl
 
6-10 Yıl
 
11-15 Yıl
 
16-20 Yıl
 
21 Yıl ve üzeri
 
 
Çalışma Şekliniz?
 
Bağımlı Çalışıyorum
 
Bağımsız Çalışıyorum
 
 
Lütfen aşağıda yer alan ifadelerde size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
EVET HAYIR
1. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz?
2. Üsteki 1. Soruya cevabınız HAYIR ise 1.Bölüme Geçiniz.
3. Facebook hesabınız var mı?
4. Tweeter hesabınız var mı?
5. Instagram hesabınız var mı?
6. İnternet bankacılığını kullanıyor musunuz?
7. E-Alışveriş yapıyor musunuz?
8. Sosyal medyayı mesleki yaşamınızda kullanıyor musunuz?
 
 
1.BÖLÜM

Bu bölümde Gelecek 10 Yıl İçinde Muhasebe Mesleği Üzerinde EN ÇOK ETKİYE Sahip Olması Beklenen Dış Faktörlerin neler olacağına ilişkin görüşlerinizi öğrenmek amacıyla çeşitli sorular verilmiştir. Lütfen bu soruları kendi düşünceleriniz doğrultusunda işaretleyiniz.
1=Kesinlikle katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle katılıyorum
1. Akıllı otomatik muhasebe sistemleri, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği Üzerinde EN ÇOK etkiye sahip olacaktır.
2. BİG DATA, gelecek 10 Yıl İçerisinde Muhasebe Mesleği Üzerinde EN ÇOK etkiye sahip olacaktır.(Big Data, oldukça geniş, oldukça karmaşık ve bir o kadar dinamik ve Microsoft Exel gibi standart bir yazılım ile yönetilemeyecek kadar büyük veri topluluğu olarak ifade edilmektedir.)
3. BULUT BİLGİSAYAR Teknolojileri, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde EN ÇOK etkiye sahip olacaktır.(Bulut teknolojisi: Veri ve bilgilerin Online depolanması. Diğer bir ifade ile bilgilerin belleklerde değil online ortamlarda saklanmasıdır.)
4. Dijital Raporlama, gelecek 10 Yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde EN ÇOK etkiye sahip olacaktır.
5. Veri madenciliği ve yeni analitik yöntemler, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde EN ÇOK etkiye sahip olacaktır.
6. Veri ve bilginin paradan daha önemli hale gelecek olması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde EN ÇOK etkiye sahip olacaktır.
 
 
2.BÖLÜM

Bu bölümde Gelecek 10 Yıl İçinde Muhasebe Mesleği Üzerinde KESİN ETKİYE Sahip Olması Beklenen Dış Faktörlerin neler olacağına ilişkin görüşlerinizi öğrenmek amacıyla çeşitli sorular verilmiştir. Lütfen bu soruları kendi düşünceleriniz doğrultusunda işaretleyiniz.
1=Kesinlikle katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle katılıyorum
8. Küreselleşen muhasebe ve iş standartlarındaki uyumun artması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
9. İş Yaşamında Kadın Sayısının artması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
10. Dış Paydaşların Talepleri, iş değeri ve iş beklentilerinin genişlemesi, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
11. Dışarıdan Kamu Hizmeti Alımı ve Yönetimi, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
12. Küresel çalışanlardan yerel meslek sahiplerinin korunması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
13. Finansal Olmayan Raporların Finansal Raporların Yerini Alacak Olması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
14. Muhasebenin, Kayıt Tutmadan Ziyade İşletme Performansı Üzerine Odaklanacak Olması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
15. Vergi Muhasebeciliğinin Yok Olacak Olması, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
16. Defter Tutma İşlemlerinin dijitalleşmesi, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
17. Dijital Para Kullanımının arttığı bir toplumun doğuşu, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.
18. Gelecek nesillerin farklı umut ve beklentileri, gelecek 10 yıl içerisinde muhasebe mesleği üzerinde KESİN etkiye sahip olacaktır.