100%
Exit Survey
 
 
Kun olet kokenut seksuaalista väkivaltaa ja/ tai hyväksikäyttöä, keneltä olet saanut apua tilanteeseesi? 
 
Lääkäriltä
 
Poliisilta
 
Terapeutilta
 
Joltakin muulta

 
 
 
Miltä muulta taholta olet saanut tukea ja apua?
   
 
 
Miten arvioisit saamaasi tukea, apua ja neuvontaa
Lääkäriltä
Poliisilta
Terapeutilta
 
 
Seksuaalirikoksen uhrina asioin mielummin samaa sukupuolta olevan
Olen täysin samaa mieltä Olen jonkin verran samaa mieltä En osaa sanoa Olen jonkin verran eri mieltä En ole lainkaan samaa mieltä
Lääkärin kanssa
Poliisin kanssa
Terapeutin kanssa
 
 
 
Mikäli haluat voit täsmentää vastaustasi ja kertoa kokemuksestasi avun saajana?
   
 
https://www.tukinainen.fi