Percepcija korupcije - Dashboard
4,125
visibility Viewed
2,656
Total Responses
2,469
flag Completed
92.96%
timelapse Completion Rate
187
do_not_disturb_on Dropouts
6 mins
access_time Average Time
Prema Vašem mišljenju, trenutno najveći problemi u Republici Hrvatskoj su: (najviše 3 odgovora)
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
nezaposlenost 1546 19.92%
siromaštvo/ nizak životni standard 727 9.37%
rad Vlade 698 8.99%
niske plaće 397 5.11%
korupcija 1493 19.23%
nedostatak mogućnosti za mlade 507 6.53%
kriminal 660 8.5%
odnosi s Europom i Europskom unijom 67 0.86%
zdravstvo 122 1.57%
loš obrazovni sustav 380 4.9%
loše gospodarsko stanje 1165 15.01%
Total 7762 100%
Što je prema Vašem mišljenju korupcija?
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
dužnosnici i političari koji toleriraju organizirani kriminal u zamjenu za određenu korist 1169 46.65%
dužnosnik ili službenik koji će riješiti predmete samo ukoliko mu se plati određeni iznos 461 18.4%
dodjela posla onome tko podmiti osobe koje odlučuju o sklapanju ugovora i rezultatima natječaja 379 15.12%
podmićivanje policajca 9 0.36%
podmićivanje doktora 15 0.6%
obiteljske veze, kumstva i prijateljstva koja igraju ulogu prilikom popunjavanja radnih pozicija i rješavanja natječaja 358 14.29%
dužnosnici ili službenici koji rješavaju slučajeve i predmete članova svoje obitelji, rođaka, kumova ili prijatelja 61 2.43%
službenici ili dužnosnici koji su uzeli poklone od klijenata 17 0.68%
dati napojnicu 6 0.24%
ništa od navedenoga 31 1.24%
Total 2506 100%
Prema Vašem mišljenju, tko ima korist od korupcije?
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
organizirani kriminal 669 26.86%
službenici, dužnosnici 712 28.58%
političari 725 29.1%
građani 14 0.56%
poslovni ljudi, biznismeni 229 9.19%
nitko 142 5.7%
Total 2491 100%
Prema Vašem mišljenju, koji je najčešći oblik korupcije?
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
primanje i davanje mita 371 14.88%
zloupotreba položaja i ovlasti 1375 55.15%
sukob interesa 43 1.72%
netransparentnost u financiranju političkih stranaka 22 0.88%
lobiranje 21 0.84%
nepotizam 90 3.61%
„namještanje“ poslova i drugi oblici pogodovanja 571 22.9%
Total 2493 100%
PremaVašem mišljenju, u kojima od navedenih područja je korupcija najprisutnija? (najviše 3 odgovora)
Answer Count Percent
20% 40% 60% 80% 100%
političkim strankama 917 11.98%
sudstvu 975 12.74%
državnom odvjetništvu 322 4.21%
zdravstvu 587 7.67%
javnoj upravi/lokalnoj razini 1387 18.13%
Vladi RH 514 6.72%
Hrvatskome saboru 255 3.33%
policiji 323 4.22%
inspekcijskim službama 881 11.51%
velikim domaćim tvrtkama 422 5.51%
udrugama građana 37 0.48%
institutu predsjednika države 21 0.27%
vjerskim zajednicama 89 1.16%
međunarodnim organizacijama 42 0.55%
vojsci 26 0.34%
bankama 153 2%
službama za socijalnu skrb 59 0.77%
obrazovanju 114 1.49%
medijima 192 2.51%
carini 336 4.39%
Total 7652 100%