2%
Напуснете въпросника.
 
 

Уважаеми членове на БАХХ,                                                                                                                                   
 
С цел непрекъснатото подобряване качеството на предоставяните от БАХХ възможности за развитие, обучения и форуми за споделяне на добри практики, бихме желали да научим Вашето мнение и да получим Вашите оценки и препоръки относно нивото и качеството на предоставяните възможности, които получавате от екипа на БАХХ.

Предварително Ви благодарим за съдействието!

Въпросникът е кратък, а попълването му е лесно - избирате своя отговор, след което натискате бутона "Напред", за да преминете към следващ въпрос.

За нас е изключително важно да получим Вашето открито и честно мнение. Обратната връзка, която ще дадете е изключително ценна за нас. Информацията ще се обработва конфиденциално и анонимно, без да бъде обвързана с Вашето име. Събраните данни ще бъдат анализирани само на обобщено ниво. 
 
Отново благодарим за участието!