2%
--> PINK PANEL 2017
 
 
WELKOM bij het PINK PANEL Het digitaal onderzoekspanel bestaat uit 135 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen (LHB's) in Kennemerland die om het jaar meewerken aan een onderzoek over veiligheid en tolerantie. Ook werven wij voor elke meting nieuwe deelnemers, vooral via sociale media.

Als u eerder een PINK PANEL vragenlijst heeft ingevuld, dan ziet u dat veel vragen van eerdere jaren weer terugkomen. Om ontwikkelingen in kaart te brengen is het belangrijk dat de vragen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.
Neemt u s.v.p. even de tijd voor deze enquête. Het invullen duurt ruim 10 minuten. Het is belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van uw leefsituatie en uw gevoel van veiligheid. We kunnen dan gericht overleggen met gemeente, politie en belangenbehartigers.

In de enquête spreken wij steeds over homoseksuelen. Hiermee bedoelen wij ook lesbiënnes. 

De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart hebben wij hierover drie vragen opgenomen. Wij zien benieuwd of uw seksuele gerichtheid van invloed is op uw politieke voorkeur. Vragen over sport staan er dit jaar niet in. Deze komen wel weer terug in 2019.


Vanaf 2015 nemen wij de groep transgenders niet meer mee in het onderzoek. Het aantal transgenders was de afgelopen jaren te klein om hierover betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
Het Pink Panel zal niet meer jaarlijks worden gehouden, maar om het jaar. Dit is voldoende om de ontwikkelingen te volgen. De eerstvolgende enquête zal daarom in het voorjaar van 2019 worden uitgezet.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Marjolein van Haaften
Onderzoeker
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
tel. 023 5315842
Survey Software Mogelijk gemaakt door QuestionPro Survey Software