Validacija mjernog instrumenta: Upitnik moralnog identiteta

Poštovani/a,
ovo istraživanje provodi se u sklopu izrade diplomskog rada s ciljem validacije novokonstruiranog mjernog instrumenta pod mentorstvom red.prof.dr.sc. Ane Proroković.  Istraživanje je odobreno od strane Stručnog vijeća i Etičkog povjerenstva Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
Sudjelovanje u ovom istraživanju je dobrovoljno i u svakom trenutku možete odustati.  Anonimnost  je u istraživanju zajamčena, a prikupljeni podaci analizirat će se na grupnoj razini te će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe. 
U istraživanju će se od Vas tražiti da odgovorite na neka opća pitanja te procijenite koliko se slažete s određenim tvrdnjama. Za ispunjavanje upitnika trebat će Vam između 30 i 45 minuta. Molimo Vas da pitanja pažljivo pročitate te na njih odgovarate što iskrenije i u skladu s datom uputom.
Ako imate neke pritužbe na provedeni postupak ili ste zabrinuti zbog nečega što ste tijekom istraživačkog postupka doživjeli, molimo Vas obratite se na e-mail studentice koja provodi istraživanje: nada.luetic@gmail.com
Daljnjim sudjelovanjem u ovom istraživanju dajete svoj informirani pristanak na ovdje opisane postupke istraživanja. Unaprijed Vam se zahvaljujemo na pomoći! 
Create Your First Online Survey