100%
Uw ervaringen met investeren via crowdfunding
 
Crowdfunding is de afgelopen jaren fors gegroeid. Steeds meer ondernemers en investeerders maken er gebruik van. Middels deze korte enquête willen we u graag enkele vragen stellen over uw ervaringen met investeren via crowdfunding. Het beantwoorden van onderstaande vragen neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

De enquête is onderdeel van een onderzoek dat in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt uitgevoerd door CrowdfundingCijfers.nl. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de motivaties van investeerders.
1. Hoe vaak heeft u via crowdfunding geïnvesteerd?
2. Hoeveel heeft u in totaal via crowdfunding geïnvesteerd?
3. Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor u bij het doen van een investering via crowdfunding?
Niet belangrijk
Een beetje belangrijk
Redelijk belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk
Het rendement
Het risico
In hoeverre het project mij aanspreekt
Mijn kennis van de markt waarin de onderneming actief is
Dat een onderneming dichtbij gevestigd is
Dat het project een duurzaam karakter heeft
Dat het project innovatief is
Mijn relatie met de ondernemer
4. Heeft u meer of minder dan 10% van uw vrij belegbare vermogen in crowdfunding geïnvesteerd?
5. Via hoeveel crowdfunding platforms heeft u geïnvesteerd?
6. In welk jaar deed u uw eerste investering via crowdfunding?
7. Geef voor onderstaande investeringsvormen aan hoe groot u de kans acht om (een deel van) uw investering kwijt te raken:
Zeer klein
Klein
Gemiddeld
Groot
Zeer groot
Nederlandse staatsobligaties
AEX aandelen
Crowdfunding
8. Hoe tevreden bent u als investeerder over crowdfunding?
9. Is uw tevredenheid ten aanzien van crowdfunding veranderd sinds u uw eerste investering deed?
10. Stel dat u als investeerder de mogelijkheid heeft om het aanbod van platforms mede te bepalen, wat zou u dan veranderen?
11. Hoe relevant vindt u de volgende duurzaamheidsindicatoren als u overweegt om te investeren in (het project van) een onderneming?
Niet relevant
Een beetje relevant
Redelijk relevant
Relevant
Zeer relevant
Bijdrage van een onderneming of project aan het Akkoord van Parijs (het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2)
Bijdrage aan één of meerdere Sustainable Development Goal(s)
Duurzaamheidskeurmerken die de onderneming ontvangen heeft
Duurzaamheidsprijzen die de onderneming gewonnen heeft
De impact als het project gerealiseerd wordt
De potentiële impact als de onderneming verder op kan schalen
12. Geef voor onderstaande typen projecten aan of u er wel eens in geïnvesteerd heeft:
(meerdere antwoorden mogelijk, klik op een foto of tekst om een antwoord te selecteren)
13. Kunt u de motivatie voor uw investering(en) in dit project of deze projecten toelichten?
14. Zijn er specifieke trends of technologische ontwikkelingen die uw interesse hebben als investeerder?
15. Wat is uw leeftijd?
16. Bent u man of vrouw?
17. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Heeft u nog opmerkingen die u met ons wil delen?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek? Vul dan uw email adres in.
We gebruiken uw email adres alleen om u eenmalig op de hoogte te brengen van de resultaten van het onderzoek. Na afloop van het onderzoek wordt uw email adres uit onze database verwijderd.
Create Your First Online Survey