This free survey is powered by
100%
Exit Survey
 
 

پروژه آمار

پروژه آمار
پروژه آمار : نمودار میله‌ای، نموداری است که در آن برای نشان دادن مقدار روی محور xها (محور طول‌ها) مستطیل‌هایی به کار می‌رود.معمولا برای اندازه گیری بارندگی ها از این نمودار استفاده میشود. همچنین این نمودار در ریاضی و در درس آمار و احتمال کاربرد های زیادی دارد و کاربرد اصلیش این است که زیادو کم بودن و مقایسه نمودار های دیگر با خود را میکند. همچنین نمودار میله ای متقارن نوعی از نمودار است که همه چیز را به صورت متقابل و الگویی روی خود ظاهر مینماید.
نمودار نقطه‌ای نموداری است که از نمایش یک نقطه به ازای هر جفت متغیر در دستگاه مختصات دکارتی به دست می‌آید. این نمودار معمولا برای نمایش نحوه پاسخ یک متغیر (متغیر پاسخ) به تغییرات متغیر دیگر (متغیر کنترل) به کار می‌رود. مقدار یکی از متغیرها (متغیر کنترل) به عنوان مقدار محور افقی و مقدار متغیر دیگر (متغیر پاسخ) به عنوان مقدار محور عمودی در نظر گرفته می‌شود.
نمودار نقطه‌ای برای تحلیل همبستگی دو متغیر نیز به کار می‌رود.
پروژه آمار :  در آمار توصیفی نمودار جعبه‌ای نموداری است که برای توصیف تغییرات داده به کار می‌رود. در این نمودار از جعبه‌ای برای نمایش فاصله بین چارک اول و سوم استفاده می‌شود و خطی در داخل جعبه میانه (چارک دوم) را مشخص می‌کند. خارج از جعبه حداقل و حداکثر مقدار داده را نیز مشخص می‌نمایند. گهگاه نمونه‌های خارج از محدوده نیز به صورت نقاطی نشان داده می‌شوند.
پروژه آماری پروژه آمار استنباطی پروژه آمار و کاربرد آن در مدیریت پروژه آماری spss پروژه آمار رایگان پروژه آمار و احتمالات مهندسی پروژه آمار استنباطی در روانشناسی پروژه آمار و احتمال پروژه آمار توصیفی پروژه آمار حیاتی پروژه آمار پروژه آمار و مدلسازی پروژه آمار و احتمالات پروژه آمار اثر آلودگی روی کیفیت زندگی پروژه آمار اعتیاد پروژه آمار ازدواج پروژه آمار ایدز پروژه آمار استفاده از تلویزیون پروژه آمار ازدواج در ایران پروژه آمار افت تحصیلی پروژه آمار انسانی پروژه آمار با 50 داده پروژه آمار با پرسشنامه پروژه آمار با نمودار پروژه آمار برای سوم تجربی پروژه آمار بررسی نمرات دانش آموزان پروژه آمار با 100 داده پروژه آمار برای دوم دبیرستان پروژه آمار بررسی میزان تماشای تلویزیون پروژه آمار برای دبیرستان پروژه آمار با جدول و نمودار پروژه آمار پاورپوینت پروژه آمار پزشکی پروژه آمار پرسشنامه پروژه آماری پزشکی پروژه امار پاور پوینت دانلود پروژه آمار پاورپوینت دبیرستان دانلود پروژه آمار پاورپوینت پروژه امار استنباطی پیام نور پروژه آمار همراه با پرسشنامه پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری پروژه آمار تصادفات پروژه آمار تجربی پروژه آمار تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان پروژه آمار تماشای تلویزیون پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل پروژه آمار تاثیر موسیقی بر دانش آموزان پروژه آمار تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال پروژه آمار جدول فراوانی پروژه آمار جمعیت پروژه آماری جمعیت پروژه امار جدید پروژه جامعه آماری پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب پروژه آمار بررسی جمعیت روستای بلغان پروژه آمار بررسی جمعیت یک روستا دانلود پروژه آمار جمعیت پروژه آماری چیست؟ پروژه آماری چهار شنبه سوری برای دانش اموزان دبیرستانی پروژه ی آماری چاقی افراد پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس پروژه آمار حجاب پروژه آماری حجاب پروژه آمار رشته حسابداری پروژه آمار در حسابداری دانلود پروژه آماری حسابداری پروژه آمار خودکشی پروژه آمار گروه خونی پروژه آماری گروه خونی خرید پروژه آمار خرید پروژه آمار سال سوم تجربی خرید پروژه آمار دوم دبیرستان خرید پروژه آمار سوم دبیرستان خرید پروژه آمار سوم تجربی خرید پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار میانگین اضطراب در خانواده پروژه آمار دانشگاهی پروژه آمار دانشگاهی رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دوم ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه آمار رگرسیون پروژه آمار رایگان با نمودار پروژه آمار رایگان ورد پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان پروژه آمار رایگان سوم تجربی پروژه آمار رایگان دبیرستان پروژه آمار ریاضی دوم دبیرستان پروژه آمار ریاضی پروژه آمار زیستی دانلود پروژه آمار زیستی پروژه های آمار زیستی پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سال دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه آمار سال سوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال دوم انسانی پروژه آماری شرکت پروژه شناسایی آماری الگو پروژه آمار در شهرسازی پروژه آمار صفحه 31 پروژه آمار صفحه 62 پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب رایگان پروژه آماری صرفه جویی در مصرف آب پروژه آمار به صورت word پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 31 پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 62 پروژه آمار سوم تجربی صفحه 31 دانلود پروژه آمار به صورت word پروژه آمار طلاق پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار طلاق با نمودار پروژه آمار طلاق و ازدواج پروژه آماری طلاق رایگان دانلود پروژه آمار طلاق پروژه آمار درباره طلاق تحقیق پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار درمورد طلاق دانلود پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش پروژه آمار علوم انسانی پروژه عملی آمار استنباطی پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی پروژه  داده 8. پروژه آمار میز و نیکمت مدرسه 10ص

 

پروژه آمار

پ87 – پروژه آمار مقایسه میزان دقایق مطالعه روزانه دو کلاس در ایام امتحانات 20 صفحه
قیمت : 20/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 87
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 87

پ86 – پروژه آمار ساعت مطالعه درسی روزانه یک کلاس 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 86
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 86

پ85 – پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 85
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 85

پ84 – پروژه آمار تعداد روزهای بارندگی 100 شهرستان کشور 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 84
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 84

پ83 – پروژه آمار برق مصرفی 100 خانواده 14 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 83
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 83

پ82 – پروژه آمار طلاق استان های کشور در سال 1390 14 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 82
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 82

پ81 – پروژه آمار تعداد ساعات خواب روزانه دانش آموزان 13 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 81
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 81

پ80 – پروژه آمار حجاب 14 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 80
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 80

پ79 – پروژه آمار نظر مردم درباره انتخاب و خرید لباس 18 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 79
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 79

پ78 – پروژه آمار نظر مردم درباره چگونگی گذراندن تعطیلات 17 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 78
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 78

پ77 – پروژه آمار نظر مردم درباره گوش دادن به موسیقی 19 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 77
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 77

پ76 – پروژه آمار نظر مردم درباره صرفه جویی در مصرف آب 21 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 76
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 76

پ75 – پروژه آمار نظر مردم درباره خرید اینترنتی 26 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 75
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 75

پ74 – پروژه آمار نظر مردم درباره جراحی پلاستیک و زیبایی 15صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 74
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 74

پ73 – پروژه آمار نظر مردم درباره تلفن همراه 23 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 73
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 73

پ72 – پروژه آمار نظر مردم درباره شب یلدا 24 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 72
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 72

پ71 – پروژه آمار نظر مردم درباره دروغ گفتن و دلایل آن 20 صفحه
قیمت : 16/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 71
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 71

پ70-01- پروژه آمار میزان استفاده از اپلیکیشن های گوشی موبایل و تبلت توسط دانش آموزان 26 ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 01-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 01-70

پ70-02- پروژه آمار میزان برق مصرفي خانواده ها 21ص 80 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 02-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 70

پ70-03- پروژه آمار بررسی دلایل و علل گرایش دانش آموزان به رشته ی علوم تجربی 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 03-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 03-70

پ70-04- پروژه آمار میزان ساعت گوش دادن به موسیقی توسط دانش آموزان 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 04-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 04-70

پ70-05- پروژه آمار تأثیر مشاور توانا بر موفقیت و یادگیری دانش آموزان 27ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 05-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 05-70

پ70-06- پروژه آمار بررسی تأثیر تلگرام بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان 32ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 06-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 06-70

پ70-07- پروژه آمار تأثیر تعداد فرزندان بر تربیت آنان 27ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 07-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 07-70

پ70-08-پروژه آمار میزان مصرف ماهیانه بنزین خودروهای سواری 25ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 08-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 08-70

پ70-09-پروژه آمار تاثیر ورزش در روحیات دانش آموزان 33ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 09-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 09-70

پ70-10- پروژه آمار مقایسه ی آماری نمرات دو درس فیزیک و شیمی دانش آموزان یک کلاس 26ص 30داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 10-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 10-70

پ70-11- پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضیات 24ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 11-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 11-70

پ70-12- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان دختر 24ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 12-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 12-70

پ70-13- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان پسر 26ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 13-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 13-70

پ70-14- پروژه آمار نقش مادران خانه دار در تربیت فرزندان 38ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 14-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 14-70

پ70-15- پروژه آمار میزان تخم مرغ مصرفي خانواده ها در یک هفته 22ص 50 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 15-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 15-70

پ70-16- پروژه آمار میزان هزینه ی ماهیانه تلفن همراه دانش آموزان و موارد استفاده ی آن 22ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 16-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 16-70

پ70-17- پروژه آمار میزان ساعات خواب دانش آموزان در شبانه روز 23ص 50 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 17-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 17-70

پروژه آمار

پ70-18- پروژه آمار بررسی تعداد روزهای غیبت دانش آموزان در کلاس درس در 6 ماه اول سال تحصیلی 27ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 18-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 18-70

پ70-19- پروژه آمار بررسی آماری میزان استفاده از روغن موتور خودروها بر حسب کیلومتر 23ص 50 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 19-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 19-70

پ70-20- پروژه آمار بررسی آماری معضل افسردگی در جامعه 35ص 25 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 20-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 20-70

پ70-21- پروژه آمار بررسی آماری شهرآوردهای استقلال و پرسپولیس از سال 1347 تاکنون 35ص 86 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 21-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 21-70

پ70-22- پروژه آمار بررسی تعداد مراجعین و دلیل مراجعه به مشاور دبیرستان 23ص 30 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 22-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 22-70

پ70-23- پروژه آمار بررسی آماری تعداد شهرستان های هر استان 24ص 31 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 23-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 23-70

پ70-24- پروژه آمار بررسی میزان خرید پوشاک توسط دانش آموزان در ایام عید سال 1396 و عوامل مؤثر در خرید 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 24-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 24-70

پ70-25- پروژه آمار بررسی آماری تعداد ضربان قلب در یک دقیقه 22ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 25-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 25-70

پ70-26- پروژه آمار مساحت استان های ایران 22ص 31داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 26-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 26-70

پ70-27- پروژه آمار مسافت های طی شده در سفرهای نوروزی 30ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 27-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 27-70

پ70-28- پروژه آمار تعداد تست های ریاضی بررسی شده توسط دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی در یک هفته 20ص 40داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 28-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 28-70

پ70-29- پروژه آمار بررسی توانایی انجام دراز و نشست در دانش آموزان پایه دهم 21ص 70 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 29-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 29-70

پ70-30- پروژه آمار بررسی میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس 22ص 30 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 30-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 30-70

پ70-31- پروژه آمار بررسی سن ازدواج در پسران و دختران 25ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 31-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 31-70

پ70-32- پروژه آمار انتخابات شوراها و ملاک های مردم در رأی دادن 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 32-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 32-70

پ70-33- پروژه آمار تأثیر سفر بر یادگیری 32ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 33-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 33-70

پ70-34- پروژه آمار بررسی میزان وزن نوزادان در بدو تولد 22ص 60 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 34-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 34-70

پ70-35- پروژه آمار تاثیرتبلیغات در جلب مشتری و فروش کالا 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 35-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 35-70

پ70-36- پروژه آمار میزان هزینه ی سالیانه ی دانش آموزان برای خرید کتاب های کمک درسی 26ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 36-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 36-70

پ70-37- پروژه آمار تعداد ساعات استفاده از اینترنت توسط دانش آموزان در هفته 20ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 37-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 37-70

پ70-38- پروژه آمار تأثیر شرکت در کلاس های کنکور در قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 38-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 38-70

پ70-39- پروژه آمار تعداد پلک زدن دانش آموزان در یک دقیقه 22ص 40 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 39-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 39-70

پ70-40- پروژه آمار طلاق 29ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 40-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 40-70

پ70-41- پروژه آمار بررسی جمعیت استان های ایران در سال 1395 24ص 31 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 41-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 41-70

پ70-42- پروژه آمار بررسی اندازه ی قد دانش آموزان دختر دبیرستانی 20ص 60 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 42-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 42-70

پ70-43- پروژه آمار بررسی آماری میزان اضطراب دانش آموزان در ایام امتحانات 34ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 43-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 43-70

پ70-44- پروژه آمار نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مردم 42ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 44-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 44-70

پ70-45- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان پسر دبیرستانی 20ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 45-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 45-70

پ70-46- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان دختر دبیرستانی 20ص 45 داده
قیمت : 10/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 46-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 46-70

پ70-47- پروژه آمار نقش دوستان در زندگی نوجوانان 36ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه 47-70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 47-70

پ70 – پروژه آمار میزان کاهش یا افزایش معدل دانش آموزان 30 دانش آموز 20ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 70
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 70

پ69 – پروژه آمار میزان بارش برف در 20 استان کشور 12 ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 69
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 69

پ68 – پروژه آمار مرگ و میر بین سال های 1380 الی 1385 35 ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 68
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 68

پ67 – پروژه آمار رکورد شنا رفتن 50 دانش آموز 18 ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 67
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 67

پ66 – پروژه آمار رکورد 30 دانش آموز در مسابقه دو و میدانی زنگ ورزش 15 ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 66
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 66

پ65 – پروژه آمار دانش آموزانی که در خانه کامپیوتر دارند 13ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 65
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 65

پ64 – پروژه آمار تعداد دانش آموزان تجدید شده در 45 امتحان 12 ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 64
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 64

پ63 – پروژه آمار تخم مرغ مصرفی 25 خانواده در هفته 12 صفحه
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 63
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 63

پ62 – پروژه آمار میزان مصرف آب 100 خانواده پر مصرف 16ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 62
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 62

پ61 – پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان 50ص
قیمت : 8/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 61
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 61

پروژه آمار

 
 

پ60 – بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دروس غیرتخصصی 10ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 60
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 60

پ59 – پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون 20ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 59
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 59

پ58 – بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست 12ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 58
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 58

پ57 – پروژه آمار بررسی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با افت تحصیلی 15ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 57
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 57

پ56 – پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب 50ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (11 سوال)
دانلود نمونه پروژه 56
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 56

پ55 – آمار ساعاتی را که دانش آموزان در یک هفته از کامپیوتر برای انجام فعالیت های درسی استفاده می کنند. 16ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 55
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 55

پ54 – بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان در طول روز 11ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 54
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 54

پ53 – پروژه آمار قیمت دلار در 20 سال گذشته 16ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 53
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 53

پ52 – بررسی تعداد جلسات شرکت 50 نفر از دانش آموزان در مراسم دعای توسل 11ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 52
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 52

پ51 – پروژه آماری بررسی میزان حفظ حجاب در موقعیت های مختلف 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (20 سوال)
دانلود نمونه پروژه 51
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 51

پ50 – پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 50
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 50

پ49 – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 49
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 49

پ48 – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش افراد در میزان کسب شادی و نشاط خود 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (6 سوال)
دانلود نمونه پروژه 48
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 48

پ47 – پروژه آمار بررسی آماری میزان مصرف روزانه آب میوه در بین دانش آموزان دبیرستانی 21ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 47
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 47

پ46 – پروژه آمار بررسی آماری مقایسه علاقه دانش آموزان به رنگهای مختلف 16ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 46
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 46

پ45 – پروژه آمار بررسی آماری تعداد دقایق مکالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموزان دبیرستانی 19ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 45
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 45

پ44 – پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ 10ص
قیمت : 4/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 44
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 44

پ43 – یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 43
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 43

پ42 – هدف و مقصود واقعی ما از دیدن فیلم چیست 21ص
قیمت : 4/000 تومان
دارای پرسشنامه (5 سوال)
دانلود نمونه پروژه 42
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 42

پروژه آمار

پ41 – وزن 50 نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو 12 ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 41
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 41

پ40 – مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 40
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 40

پ39 – تاثیر موسیقی بر یادگیری 22ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 39
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 39

پ38 – پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
دانلود نمونه پروژه 38
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 38

پ37 – پروژه آمار معدل دانش آموزان 16ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 37
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 37

پ36 – تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (20 سوال)
دانلود نمونه پروژه 36
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 36

پ35 – پروژه آمار بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
دانلود نمونه پروژه 35
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 35

پ34 – پروژه آمار بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (6 سوال)
دانلود نمونه پروژه 34
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 34

پ33 – پروژه آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان و کسب نمرات در دو درس فیزیک و آمار 22ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (8 سوال)
دانلود نمونه پروژه 33
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 33

پ32 – پروژه آمار ایدز 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 32
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 32

پ31 – مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی 18ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (7 سوال)
دانلود نمونه پروژه 31
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 31

پ30 – بررسی نمرات درس ریاضی و زبان 25 دانش آموز 8ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 30
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 30

پ29 – بررسی معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 29
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 29

پ28 – بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 28
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 28

پ27 – بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) 12ص
قیمت : 7/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 27
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 27

پ26 – بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 26
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 26

پ25 – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 25
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 25

پ24 – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 24
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 24

پ23 – بررسی ارتباط بین اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ایام تعطیل 26ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 23
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 23

پ22 – بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه 22ص
قیمت : 8/000 تومان
دارای پرسشنامه (9 سوال)
دانلود نمونه پروژه 22
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 22

پ21 – بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی 18ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 21
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 21

پ20 – انتخاب یک ماشین بین 950 ماشین در پارکینگ 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 20
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 20

پ19 – اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد 21 ص
قیمت : 5/000 تومان
دارای پرسشنامه (10 سوال)
دانلود نمونه پروژه 19
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 19

پ18 – میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته 18ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 18
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 18

پ17 – آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22ص
قیمت : 6/000 تومان
دارای پرسشنامه (7 سوال)
دانلود نمونه پروژه 17
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 17

پ16 – پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان 13ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 16
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 16

پ15 – آمار میانگین اضطراب در خانواده 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 15
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 15

پ14 – آمار مطالعه و تأثیرات ناشی از آن بر جامعه 30 داده 10ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 14
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 14

پ13 – آمار مربوط به مسافت هفت شهر کشورمان 7ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 13
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 13

پ12 – آمار طلاق – قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 12
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 12

پ11 – آمار سن 50 نفر از افراد 8ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 11
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 11

پ10 – آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14ص
قیمت : 8/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 10
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 10

پ09 – پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50ص
قیمت : 10/000 تومان
دارای پرسشنامه (11 سوال)
دانلود نمونه پروژه 9
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 9

پ08 – بررسی جمعیت روستای بلغان 24ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 8
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 8

پ07 – مجموعه افرادی که برای دریافت خون و دادن خون به بانک خون مراجعه نموده اند 13ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 7
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 7

پ06 – پروژه آمار استفاده از تلویزیون 11 ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 6
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 6

پ05 – آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص
قیمت : 6/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 5
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 5

پ04 – پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 4
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 4

پ03 – میزان بارندگی سالیانه در شهرستانهای کشور در سال 1389 14ص
قیمت : 4/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 3
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 3

پ02 – جمع نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار 15ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 2
خرید و دانلود فایل کامل پروژه 2

پ01 – پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12ص
قیمت : 5/000 تومان
دانلود نمونه پروژه 1
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه 1

پروژه آمار