Ako deti a adolescenti (5 až 17 rokov) zvládajú rôzne životné situácie?
2%
Vážená pani/vážený pán,
ďakujeme, že ste prejavili záujem zúčastniť sa výskumu APVV "Verejná dôvera a zvládanie COVID-19", ktorý vedie profesor Martin Kanovský z Ústavu sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave. Cieľom výskumu je zistiť, ako deti a adolescenti (od 5 - 17 rokov) na Slovensku riešia rôzne životné situácie. Výskum je zameraný primárne na Vaše dieťa (resp. deti), ktoré je jeho aktívnym účastníkom.
 
ČO SA BUDE DIAŤ, AK SA ZÚČASTNÍTE VÝSKUMU?
Ak sa zúčastníte tohto výskumu, budú Vám položené otázky ohľadom Vášho zázemia a Vášmu dieťaťu otázky o zvládaní situácií. Vaše odpovede budú zaznamenané. Informácie o Vás alebo o Vašom dieťati budú použité iba pre výskumné účely, budú anonymizované (nikde nebude uvedené ani zaznamenané Vaše meno alebo meno Vášho dieťaťa) a považované za dôverné. 
 
AKO DLHO VÝSKUM POTRVÁ?
Tento výskum pozostáva z niekoľkých otázok týkajúcich sa sociálneho zázemia Vášho dieťaťa a z dotazníka, ktorý vyplní Vaše dieťa. Vypĺňanie otázok a dotazníka Vám a Vášmu dieťaťu bude dokopy trvať asi 10 minút. 
 
AKÝ DRUH RIZIKA ALEBO NEPOHODY MOŽNO OČAKÁVAŤ?
Tento výskum nepredstavuje pre Vás ani Vaše dieťa žiadne riziko alebo nepohodu. 
 
AKÉ SÚ VÝHODY ÚČASTI NA VÝSKUME?
Účasť na tomto výskume nebude mať pre Vás ani Vaše dieťa žiadne priame výhody. Výskum pomôže vedcom dozvedieť sa viac o tom, aké rôzne stratégie deti používajú na zvládanie. 
 
AKÉ ĎALŠIE MOŽNOSTI MÁTE, AK SA NECHCETE ZÚČASTNIŤ?
Účasť na tomto výskume je úplne dobrovoľná. Môžete sa rozhodnúť nezúčastniť sa bez akýchkoľvek následkov. Z výskumu môžete kedykoľvek odstúpiť, a to aj po jeho začatí. Máte tiež právo požiadať o vymazanie svojich odpovedí, ak sa rozhodnete pre ukončenie spolupráce pred dokončením celého výskumu. 
 
AKO BUDÚ OŠETRENÉ DÔVERNÉ INFORMÁCIE O VÁS A VAŠOM DIEŤATI?
Výskum je úplne anonymný a nebudú sa zbierať ani uchovávať žiadne identifikačné informácie vyplývajúce z Vašej účasti. Údaje budú uložené na zabezpečených serveroch a šifrované pri všetkých prenosoch. Cieľom výskumu bude zverejnenie významných zistení, ale účastníci nebudú v žiadnych zverejnených správach o výskume identifikovateľní podľa mena alebo akýchkoľvek iných kontaktných údajov. 
 
AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA, AK SA ZÚČASTNÍTE TOHTO VÝSKUMU?
Účasť na tomto výskume a súhlas s účasťou Vášho dieťaťa na výskume je Vaša voľba. Môžete si zvoliť, či sa chcete alebo nechcete zúčastniť. Nech sa už rozhodnete akokoľvek, nebude to mať pre Vás ani pre Vaše dieťa nijaké následky. 
 
KOHO MȎŽETE KONTAKTOVAŤ, AK BUDETE MAŤ POČAS VÝSKUMU ALEBO NESKȎR OTÁZKY?
Kontaktná osoba: prof. Martin Kanovský, Fakulta sociálnych vied, Mlynské luhy 4, 821 05, Bratislava, Slovensko tel.: +421-905-200-683, e-mail: martin.kanovsky@gmail.com
Powered by QuestionPro Share This Survey