6%
Pytania oznaczone * wymagają odpowiedzi Opuść ankietę
 
 
* Do jakiej kategorii należy Pani/Pana przedsiębiorstwo?
 
Mikroprzedsiębiorstwo (<10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro)
 
Małe/średnie przedsiębiorstwo (<250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro)
 
Duża firma