5%

            Социологическо изследване относно познанията и нагласите по                          отношение на климатичните промени и предизвикателствата                                                           пред сигурността 
                                                                                       
                              

Темата за климатичните промени засяга всеки един от нас и поставя важни въпроси, свързани с нашето ежедневие и предизвикателствата пред бъдещите поколения. Младите хора следва да имат важна роля не само като наблюдатели и потребители, но и като реални участници в процеса на вземане на решения и във формирането на политики, имащи пряко отношение към тяхното бъдеще. 
В тази връзка, целта на това изследване е да проучи познанията и нагласите по отношение на климатичните промени и предизвикателствата пред сигурността, с фокус върху младите хора.
Create Your First Online Survey