Az új típusú koronavírus járvány hatása a szerhasználatra és az ellátásra: Szolgáltatói kérdőív

A * -gal jelölt kérdések kitöltése kötelező.
100%
Tisztelt Kollégák!

Az új típusú koronavírus járvány és az annak kapcsán bevezetett korlátozó intézkedések  új helyzetet teremtettek, melynek következményei nem hagyják érintetlenül a szerhasználókat és a válaszlépéseket sem.

Az alábbi kérdőív segítségével szeretnénk felmérni az Önök – a szenvedélybetegek szociális és/vagy egészségügyi ellátásában dolgozó szakemberek – tapasztalatait, hogy nagyobb rálátást kapjunk az ellátások hozzáférhetőségében és az igényekben bekövetkezett változásokra. Intézményenként kérjük, egy kérdőívet töltsenek ki! 
A kérdőív kitöltéséhez nem szükségesek számadatok és körülbelül 15 percet vesz igénybe. 

Kérjük, a kérdőívet egy alkalom alatt (azaz egy megnyitás során) töltsék ki, mert különben elvesznek a már felvitt adatok! A  kérdőívből való kilépés („kilép a felmérésből”) a bevitt adatok elvesztésével jár. A „Befejezés és a kérdőív elküldése” gombra kattintva lehet elmenteni és elküldeni a végleges kérdőívet, ezután a kérdőív már nem nyitható meg újra. Ha szükséges, pdf-ben vissza tudjuk küldeni a kitöltött kérdőívet.
 
Az adatokat csak összesítve elemezzük, abból az egyes szolgáltatók által leírt információk nem lesznek beazonosíthatók. A vizsgálatból készült beszámolót a www.drogfokuszpont.hu oldalon és az Éves Jelentésünkben tesszük közzé.

Ezúton is nagyon köszönjük munkájukat és erre fordított idejüket! 
Kontakt adatok
Kérjük helyezze át a dobozba és rangsorolja ( le és fel mozgatással) azokat a szolgáltatás típusokat, mely keretében Önöknél kábítószer-használók ellátását végzik. Elsőnek azt adja meg, amely a legjellemzőbb szolgáltatás típus (1), utolsónak, amely a legkevésbe jellemző szolgáltatás típus. Csak olyat válasszon ki, amely működik Önöknél!  
Húzza a választásait, hogy rangsorolja őket
  • Ártalomcsökkentés/ Alacsonyküszöb – tűcsere programmal
   1
  • Ártalomcsökkentés/ Alacsonyküszöb – tűcsere nélkül
   2
  • Nappali / közösségi ellátás
   3
  • Megelőző felvilágosító szolgáltatás
   4
  • Járóbeteg egészségügyi ellátás 
   5
  • Kórházi fekvőbeteg addiktológiai ellátás
   6
  • Nem kórházi fekvőbeteg addiktológiai ellátás/bentfekvéses szociális szakellátás
   7
  • Egyéb
   8
  Az alábbi kérdéseket kérjük, kizárólag a kábítószer-használók ellátásával kapcsolatos tapasztalataikra, intézkedéseikre vonatkozóan válaszolja meg!
  Változott–e a koronavírushoz kapcsolódó korlátozó intézkedések bevezetése óta a szolgáltatásokat igénybe vevők száma? 
  Erősen csökkent
  Enyhén csökkent
  Nem változott
  Enyhén növekedett
  Erősen növekedett
  Nem tudom
  Nem releváns/ Nem nyújtok ilyen szolgáltatást
  szerhasználók kezelésével kapcsolatos szolgáltatások esetében
  ártalomcsökkentő szolgáltatások esetében
  Kérjük, mutassa be a legfőbb klienscsoportokat (lehetőleg elsődleges szer szerint), akik körében változás volt megfigyelhető! 
  Változott–e a koronavírushoz kapcsolódó korlátozó intézkedések bevezetése óta a szolgáltatásaik hozzáférhetősége?   
  Erősen csökkent
  Enyhén csökkent
  Nem változott
  Enyhén növekedett
  Erősen növekedett
  Nem tudom
  Nem releváns/ Nem nyújtok ilyen szolgáltatást
  szerhasználók kezelésével kapcsolatos szolgáltatások esetében
  ártalomcsökkentő szolgáltatások esetében
  Csökkent-e jelentősen az alábbi szolgáltatástípusok hozzáférhetősége az Önök intézményében a koronavírus járvány miatt?  
  Igen
  Nem
  Teljesen megszűnt
  Nem tudom
  Nem releváns / Nem nyújtottam a járvány előtt sem ilyen szolgáltatást
  személyes konzultáció
  csoportos konzultáció
  opiát szubsztitúciós kezelés
  gyógyszerfelírás
  higiénés szolgáltatások
  étkezési szolgáltatások
  bv. intézeteken belül nyújtott ellátás
  steril injektáló eszközök
  drop-in 
  utcai megkereső szolgáltatás
  Igen
  Nem
  Teljesen megszűnt
  Nem tudom
  Nem releváns / Nem nyújtottam a járvány előtt sem ilyen szolgáltatást
  nappali melegedő 
  HIV/HCV szűrővizsgálatok
  új kliensek felvétele
  elterelés biztosítása
  ügyintézésben való segítségnyújtás
  jogi segítségnyújtás
  Megjegyzés a szolgáltatástípusok hozzáférhetőségének csökkenéséhez: 
  Változott-e az igény a kliensek részéről az egyes szolgáltatások iránt a korlátozások óta? 
  Csökkent
  Nem változott
  Nőtt
  Nem tudom
  Nem releváns / Nem nyújtok ilyen szolgáltatást
  tanácsadás
  krízisintervenció
  opiát szubsztitúciós kezelés
  gyógyszerfelírás
  higiénés szolgáltatások
  étkezési szolgáltatások
  steril injektáló eszközök
  drop-in
  utcai megkereső szolgáltatás
  nappali melegedő
  Csökkent
  Nem változott
  Nőtt
  Nem tudom
  Nem releváns / Nem nyújtok ilyen szolgáltatást
  HIV/HCV szűrővizsgálatok
  elterelés
  ügyintézésben való segítségnyújtás
  jogi segítségnyújtás
  ideiglenes lakhatási segítségnyújtás
  támogatás munkához való hozzájutásban 
  Megjegyzés a kliens igények változásához (pl.: Jelentkeztek-e új igények/szükségletek a kliensek részéről)? 
  A koronavírus járvány következtében létrehoztak-e új táv-szolgáltatásokat (amelyek telefonon, videón vagy online érhetők el)? 
  Mi a legfőbb 5 jelenség (kihívás és/vagy akadály), amellyel szembesült a koronavírus járvány kitörése óta a szerhasználók ellátása terén?

   
   
   
  Milyen új stratégiákat/innovatív megoldásokat alakítottak ki, hogy válaszoljanak ezekre a kihívásokra és továbbra is megfelelő ellátást biztosítsanak? 
  A koronavírushoz kapcsolódó korlátozó intézkedések bevezetése óta ... ( kérjük, a választ lehetőség szerint fejtse ki)
   Változtak-e a szerhasználati mintázatok egyes klienscsoportok körében (használt mennyiség; beviteli mód; szerváltás, stb)?
  Változtak-e a szerhasználathoz köthető ártalmak (túladagolás; mérgezések; bűnözés; szerhasználathoz köthető erőszak)? 
  Felbukkantak-e új, a szerhasználathoz köthető kockázati magatartások egyes klienscsoportok körében? 
  Azonosíthatóak-e olyan szociális vagy egészségügyi következmények, amelyek specifikus szerhasználói csoportokat érintenek (mint például hajléktalanok, hajléktalanszállón élők, fogvatartottak stb. )? 
  Hogyan változott az alábbi szerek hozzáférhetősége a koronavírushoz kapcsolódó korlátozó intézkedések bevezetése óta a kliensek visszajelzése alapján? 
  Erős csökkenés
  Enyhe csökkenés
  Nem változott
  Erős növekedés
  Enyhe növekedés
  Nem tudom
  kannabisz
  heroin
  kokain
  amfetamin
  Ecstasy/MDMA
  szintetikus kannabinoid (herbál)
  szintetikus katinon (kristály)
  klasszikus kábítószerek általában
  új pszichoaktív szerek általában
  Kérjük, írja le - a kliensek információi alapján - a legfőbb változásokat, a szerek elérhetősége, az ár és a tisztaság, illetve a szerek beszerzése tekintetében! 
  Egyéb megjegyzés: 
  Create Your First Online Survey