Studiu realizat de ANOSR cu sprijinul CDA-UVT și al colaboratorilor centrului.

Questions marked with a * are required
17%
CHESTIONAR pentru cadre didactice din învățământul superior

Acest chestionar urmărește să identifice practicile de educație la distanță la care faceți apel în această perioadă, precum și sprijinului de care aveți nevoie pentru continuarea activității. Contribuția dvs. este importantă pentru identificarea nevoilor și a celor mai eficiente modalități de suport pe care conducerea universității/ facultății le poate oferi.
Chestionarul se adresează cadrelor didactice din învățământul superior.
Răspunsurile sunt anonime și nu pot fi atribuite persoanei dvs. Comunicarea rezultatelor obținute se va face prin prelucrări statistice și exemple care nu permit identificarea persoanelor care au completat chestionarul.
Totuși, respondenții care doresc un feedback personalizat, au posibilitatea să completeze adresa de e-mail pentru a primi acest feedback.

Completarea chestionarului durează aproximativ 15 minute.
1. Din experiența acestei perioade, dvs. ați remarcat că pentru proiectarea și desfășurarea de activități de învățare eficiente la distanță (cu suport digital), cel mai mult contează: 
2. În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, aveți nevoie de suport și îndrumare predominant pentru: 
3. În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, ați primit suport și îndrumare predominant de la: 
4. În această perioadă, cu siguranță ați adus inovări în practica dvs. didactică. Vă rugăm să împărtășiți cu noi una două din aceste abordări pe care le-ați adoptat în orele de curs. 
5. În această perioadă, cu siguranță ați adus inovări în practica dvs. didactică. Vă rugăm să împărtășiți cu noi una două din aceste abordări pe care le-ați adoptat în orele de seminar/laborator, pentru a menține caracterul aplicativ și interactiv al acestui tip de activitate didactică universitară (seminar/laborator).
Powered by QuestionPro