0%

UPV/EHUko lanaldi partzialdun iraskasleei inkesta
Encuesta para el profesorado con contrato parcial en la UPV/EHU

Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) kontratu partzialdun irakasleak onarturikoak (41/2008 dekretua) eta ordaindurikoak baino lanordu gehiago ari direla burutzen era sistematikoan bere lana aurrera atera ahal izateko atzeman da LAB sindikatuan. Era berean, gehiengo nagusiak beraien prestakuntza eta etorkizuna ziurtatzen dien ikerkuntza egin arren, ez zaie lan moduan aitortzen.

Egoera larri hau hobeto aztertzeko kaltetuentzat ondorengo galdeketa diseinatu dugu. Bertan jasoko ditugun datuak LAB sindikatuaren barne erabilerarako izango dira, eta ez dira inola ere datuak eskaini dizkiguzuen pertsonen izen abizenak azaleratuko. Galdeketatik txosten orokor bat aterako da, emaitza anonimoekin, egoeraren diagnostiko bat egiteko.


En la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) de forma generalizada el profesorado contratado parcial está trabajando más horas de las reconocidas y remuneradas para poder cumplir con los deberes asignados. Asimismo, aunque la gran mayoría esté investigando para poder formarse y además afianzar su puesto de trabajo, no se les reconoce como su trabajo.

Para poder analizar mejor esta grave situación, hemos diseñado la siguiente encuesta para las personas afectadas. La información que se recogerá será para uso interno de LAB, y bajo ningún concepto se difundirá la identidad de las personas que han facilitado sus datos. De las encuestas se realizará un documento de análisis general, con resultados anónimos, para hacer un diagnostico preciso de la situación.
Create Your First Online Survey