10%

For pasienter med bukspyttkjertelkreft og andre interessenter

Vår forskningsgruppe har startet et prosjekt kalt "Forskning med pasienter". 

Vi  ønsker å involvere pasienter, pårørende og andre interessenter i hele forskningsprosessen for å øke relevansen og kvaliteten i forskningen. Pasienter (og pårørende) vil bli involvert  i forskningsarbeidet, som rådgivere, samarbeidspartnere, medforskere eller som representanter/observatører. De vil ikke være studieobjekter. 

 
Med dette formålet, har vi laget et spørreskjema (tar ca. 2 min å besvare)

Formålet med spørreskjemaet er å undersøke om forskningsemner som er ønsket av pasienter er forskjellig fra hva forskere verdsetter høyest.

Dersom gapet er stort, vil det være nødvendig å skifte retning mot pasientene og pårørende sine ønsker.  
Tusen takk for din tid og bidrag!Begynn undersøkelsen ved å klikke på Start-knappen nedenfor.

Ved spørsmål, kontakt: Mathilde Resell (PhD student) mathilde.resell@ntnu.no/99526770


Personvern: Vi ivaretar dine personvernsopplysninger. Vi vil kun benytte dine svar for videre analyse, informasjon om IP-adresse vil umiddelbart bli slettet etter innsamling av data. 
Create Your First Online Survey