14%
Анкета за бизнеса
Здравейте,
Новите стратегически документи за регионално развитие имат фокус върху насърчаване на икономическата активност на местно ниво, като се цели да бъдат заложени мерки в отделните документи, включително и в Плановете за интегрирано развитие на общината, които ще допринесат за развитието на бизнеса и общинската привлекателност като добро място за инвестиране.
Ето защо ще бъдем благодарни, ако споделите вижданията си относно подобряване на бизнес климата в община Дупница и привличане на нови инвеститори.
Настоящото анкетно проучване ще бъде последвано от работна среща на ръководството на община Дупница и представители на бизнеса.
Благодарим за отделенето време!
Powered by QuestionPro