0%

Προώθηση πρακτικών ενεργειακής απόδοσης και οικονομίας

Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων εξειδικευμένων συμβούλων ενεργειακής απόδοσης στις οικίες των ενδιαφερόμενων Δημοτών που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με σκοπό να προσδιοριστούν επαρκώς οι δυνατότητες και να παρασχεθούν συμβουλές βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι δωρεάν.

Για την συμμετοχή σας όπως συμπληρώσετε την φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής, πατώντας το κουμπί "Έναρξη ερωτηματολογίου" παρακάτω. Παρέχετε οικειοθελώς τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος και θα τα αξιοποιήσει - για το σκοπό και μόνο της συγκεκριμένης ενέργειας - με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!

Τα στοιχεία συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε κατοικία. Έτσι, εάν ενδιαφερόμενος επιθυμεί να λάβει συμβουλές για άνω της μίας κατοικίας, θα πρέπει να συμπληρώσει ξανά τη φόρμα για κάθε κατοικία.

Με «*» σημαίνονται οι ερωτήσεις που συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
Η διάρκεια συμπλήρωσης είναι το πολύ 3 λεπτά!
Create Your First Online Survey