Pla de Contingència de la residència de gent gran

3%Pla de Contingència
En format de preguntes

 
La majoria de persones que viu a residències de gent gran presenten patologies cròniques que les fan especialment vulnerables davant aquesta malaltia, associat al fet de viure en un espai tancat fa que en cas de contacte amb una persona infectada, l’extensió del brot i les seves conseqüències siguin molt greus.
L'elaboració de plans de contingència que identifiquin els recursos amb antelació i prevegin els diferents escenaris, en els quals es requerirà d’una actuació ràpida, es torna una necessitat per tal de minimitzar els efectes de la COVID-19 entre les residències de gent gran i altres centres tancats.
Powered by QuestionPro