100%

Nowe Horyzonty - zgłoszenie online

Nowe Horyzonty, to projekt skierowany do osób, które ukończyły 30 rok życia będących mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Pyskowic lub Knurowa i znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Oferujemy bezpłatne i indywidualne wsparcie.

Twoja ścieżka wsparcia:
 • Spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie określisz swój Indywidualny Plan Działania i podejmiesz decyzję o rodzaju szkolenia lub kursu specjalistycznego,
 • Spotkanie z pośrednikiem pracy, który pomoże Ci wybrać zawód zgodny z kwalifikacjami,
 • Grupowe warsztaty z kompetencji miękkich w tematyce: komunikacji, kreatywności, pracy w zespole oraz zarządzania stresem,
 • Grupowy warsztat z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie uczestnicy dowiedzą się jak poruszać się po rynku pracy,
 • Szkolenia lub kursy specjalistyczne wraz z certyfikacją, dostosowane do Twoich potrzeb,
 • Możliwość udziału w 3 miesięcznym stażu z wynagrodzeniem do 1500 zł netto miesięcznie,
 • Możliwość uzyskania zatrudnienia na okres 12 miesięcy w ramach Umowy o Pracę.  
Kto może skorzystać ze wsparcia?
 • Osoby bezrobotne,
 • Osoby nieaktywne zawodowo,
 • Osoby pracujące i zarabiające poniżej płacy minimalnej,
 • Osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych do kwoty płacy minimalnej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
 • Joachim Łoś tel.: 605 332 662

Więcej informacji 
Podstawowe informacje
Czy masz ukończone 30 lat?
Miejsce zamieszkania
Sytuacja zawodowa
Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Park Naukowo - Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu na potrzeby procesu jego weryfikacji. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wysłania formularza.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo - Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18c,2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu oceny formularza zgłoszeniowego na stronie Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;4) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;5) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do kontaktu z Panem/Panią przez Park Naukowo- Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu.
Create Your First Online Survey