100%
Exit Survey
 
 
Ikäsi
 
-20 v.
 
21-25 v.
 
26-30 v.
 
31-40 v.
 
41-51 v.
 
52 v.
 
 
 
Sukupuolesi
 
mies
 
nainen
 
muu
 
 
 
Tiedän, miten toimia, kun läheiseni kohtaa seksuaalista väkivaltaa?
 
Kyllä
 
Ei
 
 
 
Läheiseni on kokenut seksuaalista väkivaltaa
 
Kyllä
 
Ei
 
 
 
Olet ottanut puheeksi läheiseni kokeman seksuaalisen väkivallan?
 
Kyllä
 
Ei
 
 
 
Mikäli vastasit kyllä, miltä läheisesi kokeman seksuaalisen väkivallan puheeksiottaminen tuntui?
   
 
 
 
Mitä haasteita siihen mielestäsi liittyi?
   
 
 
 
Keneltä sait tukea? 
   
 
 
 
Miten ohjasit seksuaalirikoksen uhria eteenpäin tukipalveluihin? 
   
 
 
 
Millaista tietoa seksuaalirikosten uhrien kohtaamisesta ja hoidosta olisit kaivannut lisää? 
   
 
 
 
Muuta kommentoitavaa