20%
Täname, et osalete e-äriregistri rahulolu-uuringus.
Küsimustiku täitmiseks kulub keskmiselt 3 minutit ja selle eesmärgiks on kaardistada kasutajate rahulolu tänase funktsionaalsusega ning saada ettepanekuid ja ootusi edaspidiseks.
Andmeid käsitletakse anonüümselt.