Welkom bij dit onderzoek!


Wat is dat eigenlijk, een duurzaam materiaal? En op basis waarvan kunt u een verantwoorde keuze maken? Middels deze vragenlijst maken wij graag inzichtelijk wat de stand van zaken is wat betreft ‘duurzaam materiaalgebruik in de bouwsector’.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 12 minuten. Als deelnemer krijgt u - indien gewenst - een samenvatting van de resultaten toegestuurd.

Al uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor marktonderzoekdoeleinden.

Alvast bedankt voor uw medewerking.


Durk Bosma
Delta Marktonderzoek
2%