0%

Samtykkeerklæring u15

Relevant for personer der endnu ikke er fyldt 15 år, og dermed kræver samtykke fra forældre/værge

Create Your First Online Survey