Ефекти од економската криза врз граѓаните

Questions marked with a * are required
6%
Почитувани, 
Целта на оваа анкета е да направи првична оценка на ефектите од економската криза, која произлезе од здравствената криза, врз граѓаните.
Одговрањето одзема најмногу 2 минути од Вашето ценето време.
Ви благодариме.
Тимот на Finance Think.
Кој беше вашиот статус на пазарот на труд во февруари 2020?
Powered by QuestionPro