100%

Каква живеачка очекувате по пандемијата?

Кој е вашиот моментален статус на пазарот на труд?
ЗА ВРАБОТЕНИ: Размислете за Вашата сегашна работа. Која е шансата дека ќе ја изгубите до крајот на годинава?
Сигурен сум дека ќе ја изгубам
Сигурен сум дека НЕМА да ја изгубам
 
ЗА НЕВРАБОТЕНИ: Размислете за Вашата желба за работа. Која е шансата дека ќе најдете работа до крајот на годинава?
СИгурен сум дека НЕМА да најдам
Сигурен сум дека ќе најдам
 
ЗА СИТЕ: Размислете за Вашите сегашни приходи. Која е шансата дека тие ќе се променат до крајот на годинава
Сигурен сум дека ќе се намалат
Сигурен сум дека ќе се зголемат
 
Powered by QuestionPro