9%
Perceperea stresului social
Scopul cercetării este de a identifica perceperea stresului social în funcție de statutul social, profesional, economic și educațional.

Chestionarul este anonim și confidențial, iar datele solicitate cu privire la statutul social, profesional, economic și educațional sunt solicitate doar pentru corelarea și prelucrare statistică.

Numărul de întrebări: 10 
Timp de răspuns: 5 min

Vă mulțumim pentru colaborare!
Powered by QuestionPro
Create Your First Online Survey