83%


Sondaj de bază în cadrul proiectului de activism civic

Întrebările marcate cu un * sunt obligatorii
1.În ce măsură următoarele afirmații reflectă părerea ta?
1
Nu reflectă deloc părerea mea
2
Reflectă în mică măsură părerea mea

3
Reflectă în mare măsură părerea mea
4
Reflectă complet părerea mea
9
Nu știu/ Nu răspund
Este responsibilitatea mea să fiu activ implicat în comunitatea mea
Cred că toți oamenii au responsabilitatea de a se implica activ în comunitatea lor
Pot ajuta la îmbunătățirea unor lucruri doar lucrând împreună cu alții
Este important să urmărim știrile
Este important să vorbești cu alții despre politică chiar și atunci când nu ești de acord cu ei
Este important să votezi la alegeri
Este important să respectăm legile și regulile
Este important să ne susținem public convingerile
Toți oameni ar trebui tratați corect
Este important să luăm atitudine atunci când cineva este nedreptățit
2.Genul
3.Vă rugăm să indicați în ce grup de vârstă vă încadrați (în ani impliniți):
4.Pe lângă cetățenia dvs., vă identificați ca fiind de etnie romă?
5.Declar prin prezenta că sunt de acord în mod expres şi neechivoc cu procesarea datelor mele cu caracter personal de către operatorii de date, în scopul derulării proiectului „Activism civic și advocacy în Valea Hârtibaciului. Prezervarea peisajului deschis, derulat de GAL Microregiunea Hârtibaciu şi Hosman Durabil, din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile , Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi şi Fundaţia PACT.
Powered by QuestionPro Report Abuse Share This Survey
Create Your First Online Survey