0%

ПИРО Плевен 2021-2027

Здравейте,
Планът за интегрирано развитие на община Плевен е основният стратегически документ за местно развитие в периода 2021-2027 година.
Ето защо за нас е важно да чуем Вашето мнение относно разработените документи.
Очакваме Вашите коментари и предложения.
Благодарим за сътрудничеството.
Екип за разработване на ПИРО Плевен 2021-2027

Powered by QuestionPro