1%

Upitnik o potrebama i problemima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije /2022.

Krapinsko-zagorska županija, Savjet mladih KZŽ i Mreža udruga Zagor prikupljaju podatke o problemima i potrebama mladih kako si se što kvalitetnije pripremila analiza za izradu Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije.

Kako bismo prikupili podatke o trenutnoj situaciji mladih, molimo da ispunite anketni upitnik i na taj način sudjelujujete u kreiranju potrebnih mjera za poboljšanja položaja mladih u županiji.

Upitnik je otvoren za ispunjavanje od 16. svibnja do 30. lipnja 2022. godine. Upitnik popunjavaju mladi od 15 do 30 godina koji imaju prebivalište/boravište na području Krapinsko-zagorske županije.

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno, a predviđamo da će vam za ispunjavanje upitnika biti potrebno 10-tak minuta.

Ovaj upitnik provodi se u sklopu projekta "Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih".

Zahvaljujemo na suradnji!