0%

Formularz zgłoszeniowy

Oferujemy kursy z języka: angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego na poziomach zaawanasowania od A0 do C1. Szkolenie obejmuje 60 godzin szkoleniowych.

Jakie warunki musisz spełnić aby skorzystać z kursu językowego?
- posiadać zatrudnienie (umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna)
- zamieszkiwać, bądź pracować na terenie objętym rewitalizacją miasta Gliwice ( sprawdź czy Twój adres widnieje w wykazie -> https://bit.ly/3xb22Cv )
Create Your First Online Survey