0%

Vragenlijst zevenmeting azc Voorsterallee

Geachte mevrouw/mijnheer,

In opdracht van de gemeente Zutphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voert Bureau Beke uit Arnhem meerdere keren metingen uit om de veiligheid en leefbaarheid rondom het azc aan de Voorsterallee te volgen. In het voor- en najaar van 2016 zijn de nul- en eenmeting aan u of een gezinslid voorgelegd. Tussen 2017 en 2022 de twee- tot en met de zesmeting.

Wederom vragen wij uw medewerking door de bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Dit levert namelijk belangrijke informatie voor een veilige en leefbare omgeving bij u in de buurt. De vragenlijst zal gebruikt worden om te kijken hoe de veiligheid en leefbaarheid zich ontwikkelen en of er eventueel aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn.

Het is belangrijk dat een gezinslid van 18 jaar of ouder op uw adres deze vragenlijst invult. Wij hopen dat u bereid bent de vragenlijst in te vullen. We willen erop wijzen dat de vragenlijst volledig anoniem is, maar om de veiligheid en leefbaarheid goed in beeld te kunnen krijgen, zal wel gevraagd worden naar de straat waarin u woont. Zodra de uitkomsten van de meting bekend zijn, zult u op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Vriendelijke groeten,

Jos Kuppens
Onderzoeker Bureau Beke
j.kuppens@beke.nl
Telefoon: 026 - 443 86 19
 
Powered by QuestionPro