100%
Exit Survey
 
 
Olen 
 
Seksuaalirikoksen uhri tai hänen läheisensä
 
Uhrien kanssa työskentelevä ammattihenkilö
 
 
 
Oletko käyttänyt Raiskauskriisikeskus Tukinaisen oikeudellisia palveluita?
 
Kyllä
 
Ei
 
 
 
Jos olet käyttänyt edellä mainittuja palveluja, mitä seuraavista palveluista olet käyttänyt?
 
Juristipäivystys (puhelinpäivystys)
 
Juristin tapaaminen kriisikäynnin yhteydessä
 
Konsultaatioapu asiakasasiassa (ammattihenkilöt)
 
OIkeusapu (poliisikuulustelu, oikeudenkäynti)
 

 
 
 
Miten hyödyllisenä koet Raiskauskriisikeskus Tukinaisen oikeudelliset palvelut? 
 
Erittäin hyödyllisenä
 
Hyödyllisenä
 
Melko hyödyllisenä
 
En osaa sanoa
 
En kovin hyödyllisenä
 
En lainkaan hyödyllisenä
 
 
 
Mikä Raiskauskriisikeskus Tukinaisen oikeudellisista palveluista on mielestäsi tärkein? 
 
Juristipäivystys (puhelinpäivystys)
 
Henkilökohtaiset tapaamiset juristin kanssa
 
Konsultaatiot asiakasasiassa (ammattihenkilöt)
 
Oikeusapu (poliisikuulustelut, oikeudenkäynnit)
 
 
 
Onko Sinulla kehitysehdotuksia Raiskauskriisikeskus Tukinaisen oikeudellisiin palveluihin?
   
 
 
 
Kiitos osallistumisesta kyselyyn!