0%

Ποιο πρόγραμμα μου ταιριάζει


Ποιο πρόγραμμα μου ταιριάζει;

Στη Leaders Lab | Disruptive Leadership Development επιθυμούμε τη μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε χρόνο και χρήματα. Για αυτό θέλουμε να μάθουμε για τις ανάγκες σας, ώστε να σας προτείνουμε την καταλληλότερη για εσάς εκπαιδευτική εμπειρία. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε υπό αυτό το σκεπτικό. Σας προσκαλούμε να απαντήσετε όσο πιο αυθόρμητα στην κάθε ερώτηση.

Οι απαντήσεις σας είναι και παραμένουν εμπιστευτικές.
Create Your First Online Survey