100%

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ

Questions marked with a * are required

Οι απαντήσεις σου είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
ΜΕΡΟΣ Α
Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, επέλεξε τον αριθμό που αντιστοιχεί περισσότερο στο βαθμό που συμφωνείς ή διαφωνείς. Όπου 1 = διαφωνώ έντονα, 2 =διαφωνώ, 3= ουδέτερο, 4 =συμφωνώ, 5=συμφωνώ έντονα. 
Δώσε τις απαντήσεις σου όσο πιο αυθόρμητα.
1 = διαφωνώ έντονα
2 =διαφωνώ
3= ουδέτερο
4 =συμφωνώ
5=συμφωνώ έντονα
1. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται στενή επίβλεψη, αλλιώς είναι απίθανο να κάνουν τη δουλειά τους.
2. Οι εργαζόμενοι θέλουν να είναι μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
3. Σε περίπλοκες καταστάσεις, οι επικεφαλής θα πρέπει να επιτρέπουν τους εργαζόμενους να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματα τους.
4. Είναι δίκαιο να λέει κάποιος ότι «ο μέσος εργαζόμενος είναι τεμπέλης».
5. Το να προσφέρεις καθοδήγηση χωρίς πίεση είναι καθοριστικό για να είσαι καλός ηγέτης.
6. Η σωστή ηγεσία απαιτεί να μένεις μακριά από τους εργαζόμενους όταν κάνουν την δουλειά τους.
1 = διαφωνώ έντονα
2 =διαφωνώ
3= ουδέτερο
4 =συμφωνώ
5=συμφωνώ έντονα
7. Γενικά, οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν κίνητρα ή ποινές για να παρακινηθούν και να πετύχουν τους εταιρικούς στόχους.
8. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θέλουν συχνή και υποστηρικτική επικοινωνία από τους επικεφαλής τους.
9. Γενικά, οι επικεφαλής θα πρέπει να επιτρέπουν στους συνεργάτες τους να αξιολογούν μόνοι τους την δουλειά τους.
10. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται ανασφαλείς για την δουλειά τους και θέλουν εντολές.
11. Οι επικεφαλής χρειάζεται να βοηθούν τους συνεργάτες τους να αποδέχονται την ευθύνη της ολοκλήρωσης της εργασία τους.
12. Οι επικεφαλής χρειάζεται να δίνουν στους συνεργάτες τους την πλήρη ελευθερία να λύνουν τα προβλήματα τους μόνοι τους.
1 = διαφωνώ έντονα
2 =διαφωνώ
3= ουδέτερο
4 =συμφωνώ
5=συμφωνώ έντονα
13. Οι επικεφαλής οφείλουν να είναι οι τελικοί κριτές για τα επιτεύγματα των μελών μιας ομάδας.
14. Είναι δουλειά των επικεφαλής να βοηθούν τους συνεργάτες τους να βρουν το «πάθος» τους
15. Στις περισσότερες καταστάσεις, οι εργαζόμενοι προτιμούν λίγες οδηγίες από τους επικεφαλής.
16. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες δίνουν διαταγές και ξεκαθαρίζουν τις διαδικασίες.
17. Οι άνθρωποι είναι σε γενικές γραμμές ικανοί και αν τους ανατεθεί μια εργασία θα την κάνουν καλά. .
18. Γενικά, είναι καλύτερα να αφήνεις τους υφιστάμενους στην ησυχία τους.
ΜΕΡΟΣ Β
1. Η μεγαλύτερη μου πρόκληση αυτήν την στιγμή είναι....
2. Συνήθως ανήκω στην παρακάτω κατάσταση (διατυπωμένη με δόση χιούμορ)....
3. Σχετικά με την προσωπική μου εξέλιξη:
4. Ως άνθρωπος, είμαι επιφυλακτικός, δηλαδή δύσκολα πείθομαι για κάτι που είναι καινούργιο σε μένα:
5. Ο επαγγελματικός τίτλος που μου ταιριάζει περισσότερο από τους παρακάτω είναι
6. Το αντικείμενο εργασίας μου σχετίζεται με ...
7. Έχω έδρα τη Θεσσαλονίκη
8. Αποδέχομαι ότι η επένδυση σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποδίδει οικονομικά οφέλη, επειδή από τη χρήση των τεχνικών εξοικονομούνται πόροι, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες πωλήσεων ή/και αυξάνεται η κερδοφορία
9. Επιθυμώ την απάντηση σας ως προς το την πρόταση σας ως προς την βαθμολογία μου ως προς το στυλ ηγεσίας που έχω. Το email και το όνομα μου είναι ....
Ονοματεπώνυμο
Create Your First Online Survey