Piesakies Latvijas Universitātes (LU) studiju bukletam! 
Questions marked with a * are required
Ir teiciens "Ja Muhameds neiet pie kalna, tad kalns iet pie Muhameda", tikai šoreiz - ja Tu nevari atbraukt uz LU, tad LU dodas pie Tevis - studiju bukleta izskatā. 
Atbildi uz zemāk esošajiem jautājumiem un mēs Tev nosūtīsim LU studiju bukletu kā mazu dāvanu, lai vari veiksmīgāk izvēlēties savas nākotnes studijas. 
Vārds un uzvārds
Kurā skolā un klasē (kursā) mācies? 
Kāda ir Tava e-pasta adrese?
Kāda ir Tava adrese, uz kuru vēlies saņemt LU studiju bukletu? Lūgums norādīt precīzu ielu vai mājas nosaukumu, pilsētu, novadu un pasta indeksu.
Kura līmeņa studiju bukletu vēlies saņemt?
Latvijas Universitāte informē, ka Tavā anketā norādītie personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, skola, klase un pasta adrese) tiks apstrādāti, lai nodrošinātu LU mārketinga pakalpojumus (studiju bukletu nosūtīšana uz e-pasta adresi un pasta adresi, informēšana par dažādiem pasākumiem, uzņemšanu studijās u.c.). Anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.
Iepriekš minētās Tavu personas datu apstrādes pārzinis ir LU, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586,  e-pasts: datu.specialisti@lu.lv.
100%
Powered by QuestionPro
Create Your First Online Survey