0%


Khảo sát cộng đồng về sức khỏe tâm trí và trị liệu cai nghiện, được tài trợ bởi Cơ Quan Phục Vụ Sức Khỏe Tâm Trí của Quận Hạt Santa Clara

Cuộc khảo sát này dành cho các cư dân của Quận Hạt Santa Clara, đã từng sử dụng các dịch vụ sức khỏe tâm trí hoặc trị liệu cai nghiện, hoặc có cho ý kiến về những dịch vụ nào cần thiết ở Quận Hạt Santa Clara. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các nguồn hỗ trợ, sức khỏe tâm trí và trị liệu cai nghiện nhằm mục đích cải thiện dịch vụ cho cộng đồng của chúng ta. Cuộc khảo sát này được tài trợ bởi Cơ Quan Phục Vụ Sức Khỏe Tâm Trí Quận Hạt Santa Clara.

Cuộc khảo sát này sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để hoàn tất. Các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ kín và ẩn danh, và việc quý vị tham gia vào dự án là hoàn toàn tự nguyện. Xin vui lòng đọc thật kỹ các câu hỏi trước khi trả lời.

Cảm ơn quý vị đã cộng tác và đóng góp ý kiến!
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư MHSA@hhs.sccgov.org hoặc qua trang web www.myvoiceourchange.org
Powered by QuestionPro