0%


نظرسنجی جامعه‌ای سلامت روان و مصرف مواد، با حمایت اداره خدمات بهداشت رفتاری شهرستان سانتا کلارا

این پرسشنامه برای افرادی است که در شهرستان سانتا کلارا زندگی می کنند، از خدمات سلامت روانی یا مصرف مواد بهره برده اند، یا در مورد اینکه چه نوع خدماتی در شهرستان سانتا کلارا ضروری است، نظراتی دارند. نظر شما نقشی اساسی در ایجاد منابع و پشتیبانی بهتر برای سلامت روانی و استفاده از مواد، در جامعه‌مان خواهد داشت. این نظرسنجی توسط اداره خدمات سلامتی رفتاری شهرستان سانتا کلارا حمایت مالی می‌شود.

تکمیل این پرسشنامه در حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشد. پاسخ‌های شما محرمانه و بدون نام است و مشارکت شما در این پروژه کاملاً اختیاری است. حتماً سوالات را با دقت بخوانید.

بابت همکاری و نظرتان سپاسگزاریم!
اگر هرگونه سوالی دارید، با MHSA@hhs.sccgov.org تماس حاصل نمایید.

لطفاً این نظرسنجی را به میز پذیرش یا ارائه‌دهنده کلینیک خود برگردانید. همچنین می‌توانید آن را به828 S. Bascom Ave. #200, San Jose, CA 95128 پست کنید یا یک نسخه‌ی اسکن‌شده را به MHSA@hhs.sccgov.org ایمیل نمایید.
این نظرسنجی را به اشتراک بگذارید