0%

  План за интегрирано развитие на община Плевен 

Уважаеми Дами и Господа, 
В изпълнение на Закона за регионалното развитие  започна разработването на План за интегрирано развитие на община Плевен за периода 2021-2027г. Този план определя основните приоритети в развитието на общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници.
За да бъдат идентифицирани най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места на нейна територия, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране е съществено Вашето участие в разработването на стратегическия документ.
Ето защо Ви молим да отделите няколко минути за попълване на анкетата, както и да следите информацията на Интернет страницата на община Плевен за последващите обществени обсъждания.
Благодарим Ви за съпричастността!
Powered by QuestionPro