2%

Kunstimaitse uuring


Oled kutsutud osalema küsitluses, mis uurib kõrgharidusega või kõrgharidust omandavate inimeste kunstimaitset. 

Uuring koosneb kahest osast: kõigepealt palutakse Sul märkida enda eriala ning vastata kuuele valikvastusega küsimusele üldiste kunstieelistuste kohta. Teises osas tuleb meeldivuse alusel teha kunstiteoste vahel valik (kliki enam meeldivale pildile). Teoste vahel tuleb valida 30 korral. Palun vasta kõikidele küsimustele, kokku võtab see umbes 10 minutit.

Osalemine on vabatahtlik. Andmed on konfidentsiaalsed, neid kasutatakse üksnes kodeeritud kujul uuringu tarbes ning hiljem kustutatakse. Küsimustiku lõpetades annate nõusoleku enda vastuseid kasutada kunstimaitse uuringus. Kui Sul tekib küsimusi, võta ühendust küsitluse läbiviija Eva Elise Olliga (eva.elise.oll@ut.ee).
Create Your First Online Survey