3%

Jongeren in coöperaties

Coopkracht timmert al verschillende jaren aan de weg om de brug te leggen tussen jongeren en coöperaties. Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe het gesteld is met de jongerenvertegenwoordiging in onze coöperaties, op welke manier ze bereikt kunnen worden en welke prioriteiten en visies er zijn omtrent deze doelgroep. Deze vragenlijst past in een breder project rond jongeren in coöperaties. 

We baken de doelgroep jongeren af tussen 16 -30 jaar. Dit is een hele brede doelgroep maar dat geeft ons de kans om de verschillende rollen die een jongere zou kunnen opnemen te bespreken.

Probeer altijd zo eerlijk mogelijk te antwoorden en probeer daarbij in de mate van het mogelijke de visie van je coöperatie te geven (deze heeft voorrang op je persoonlijke visie). Persoonlijke informatie of praktijkvoorbeelden worden daarbij geanonimiseerd of enkel met toestemming gepubliceerd.

Het invullen van deze vragenlijst zal tussen de 15 en 20 minuten van je tijd in beslag nemen.

Mocht je vragen hebben over deze vragenlijst neem dan contact met ons op via info@coopkracht.org 
Create Your First Online Survey