12%

Lauku attīstības barometrs Cēsu rajona lauku partnerībā

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkopti Latvijas lauku attīstībā un biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni. 

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies Jūsu dzīvesvietā.

Vērtējums ir jāveic skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili). Piemēram, vērtējums "1" nozīmē, ka Jūs savā teritorijā vai kopienā nesaskatāt, ka būtu uzsāktas jebkādas iniciatīvas attiecībā uz konkrēto rīcību īstenošanu.  Vērtējums "5" nozīmē, ka ir uzsāktas iniciatīvas un ir zināms progress, tomēr tas ir viduvējs un vēl ir daudz darāmā. Vērtējums "10" - izvirzītais ir pilnībā sasniegts un tiek aktīvi īstenots, nodrošinot ļoti nozīmīgu atbalstu Jūsu teritorijā vai kopienā.

Aizpildīšanas termiņš š.g. 31.maijs.

Lauku barometru īsteno Cēsu rajona lauku partnerība sadarbībā ar SIA "LLF sadarbnīca". Vairāk informācijas var iegūt: sadarbnica@laukuforums.lv vai cesis@partneriba.lv.
Create Your First Online Survey