0%

Formularz zgłoszeniowy

Oferujemy kursy z języka: angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego na poziomach zaawanasowania od A0 do C1. Szkolenie obejmuje 60 godzin szkoleniowych.

Kursy językowe są całkowicie bezpłatne i skierowane do osób, które:
  • ukończyły 25 lat,
  • zamieszkują powiat gliwicki,
  • są osobami pracującymi.

Prześlij nam swoje zgłoszenie!
Create Your First Online Survey