16%

BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

Pelanggan yang dihormati,

Kami mengalu-alukan kerjasama tuan/puan untuk mengisi borang maklumbalas mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh Fakulti Sains Kesihatan.  Maklumbalas/aduan ini akan kami gunakan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan seterusnya memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda.
Create Your First Online Survey