1%
Utjecaj epidemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u RH
VRIJEME ZA ISPUNJAVANJE UPITNIKA PRODULJENO JE DO 18. TRAVNJA 2021.

Poštovani,

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji sa Zakladom "Kultura nova" prikuplja podatke o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa, koji su tijekom 2020. pogodili Zagreb i okolicu te Petrinju, Sisak i okolicu, na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci bit će temelj u procesima osmišljavanja i pružanja adekvatne financijske i profesionalne podrške kulturnom sektoru.

Znamo da ste opterećeni brojnim izazovima i obvezama te stoga izrazito cijenimo Vaš doprinos i vrijeme koje ćete izdvojiti za ispunjavanje ovog upitnika. Vaši odgovori izuzetno su nam dragocjeni radi osmišljavanja nadogradnje kulturne politike i implementiranja budućih mjera koje će odgovoriti na specifične potrebe različitih aktera kulturnog sektora, a time i ubrzati i olakšati njihov oporavak. Detaljna analiza prikupljenih podataka poslužit će za argumentirano zagovaranje prema svim relevantnim akterima važnim za budući stabilan i održiv razvoj kulturnog sektora, a u svrhu utjecaja na buduće javne politike na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama, kreiranja novih natječaja u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova te implementaciju adekvatnih mjera i pružanja potpore akterima u kulturi.

Prikupljanje podataka komplementarno je istraživanju Zaklade "Kultura nova", koje je pokrenuto u svibnju 2020. kako bi se dobio što precizniji uvid u utjecaje ovih kriza na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Nakon testne faze Zakladinog istraživanja čije rezultate možete pronaći ovdje, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH odlučeno je da se prikupljanje podataka proširi na cjelokupni kulturni sektor u Republici Hrvatskoj kako bi se dobio što širi uvid u sve aspekte pogođenosti i ranjivosti različitih aktera u kulturi, ali i njihovoj otpornosti. Ova je faza istraživanja osmišljena u suradnji s istraživačima dr. sc. Krešimirom Krolom, dr. sc. Željkom Tonković i dr. sc. Anom Žuvelom.
 
Pred Vama je Upitnik koji je usmjeren na sve subjekte koji sudjeluju u kulturnom sektoru, a odnosi se na cjelokupnu 2020. godinu. Za njegovo ispunjavanje potrebno je u prosjeku izdvojiti 30 minuta. Pojedina pitanja se ne odnose na sve ispitanike, pa je zbog toga u mnogim pitanjima ponuđena opcija "Nije primjenjivo" koju mogu odabrati svi ispitanici na koje se konkretno pitanje ne odnosi. Također, želimo napomenuti da pitanja otvorenog karaktera nisu obvezna te na njih možete odgovoriti ako želite i smatrate važnim dodatno upotpuniti svoje odgovore na ostala pitanja.

S obzirom na to da je za pojedina pitanja potrebno unaprijed prikupiti podatke, ta pitanja možete pronaći na sljedećoj poveznici kako biste mogli pripremiti odgovore prije ispunjavanja upitnika. Molimo Vas da na upitnik odgovara jedna osoba unatoč tome što će pojedini ispitanici prikupiti podatke u suradnji s drugim suradnicima.

Upitnik je u potpunosti anoniman, a Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada "Kultura nova" obvezuju se na tajnost i zaštitu individualnih podataka ispitanika.

Molimo Vas da upitnik ispunite najkasnije do 18. 4. 2021.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte na e-adresu analitika-anketa@min-kulture.hr.

Zahvaljujemo Vam na odazivu na naš poziv i spremnosti da izdvojite svoje dragocjeno vrijeme kako biste Ministarstvu kulture i medija RH i Zakladi "Kultura nova" pomogli u prikupljanju podataka na temelju kojih će biti moguće izvesti relevantne argumente o pogođenosti kulturnog sektora i osigurati adekvatnu financijsku i profesionalnu podršku za njegov oporavak te daljnji stabilan i održiv razvoj.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Zaklada "Kultura nova"
Powered by QuestionPro