4%
Verejná dôvera a zvládanie COVID-19 na Slovensku
Vážená pani/vážený pán,
ďakujeme, že ste prejavili záujem zúčastniť sa výskumu APVV "Verejná dôvera a zvládanie COVID-19", ktorý vedie profesor Martin Kanovský z Ústavu sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických viac, Univerzita Komenského v Bratislave. Vaša účasť na výskume je dobrovoľná.

CIEĽ VÝSKUMU
Cieľom tohto výskumu je preskúmať, akú dôveru majú ľudia v opatrenia voči koronavírusu a aké stratégie ľudia používajú na zvládanie pandémie COVID-19 na Slovensku.

ČO SA BUDE DIAŤ, AK SA ZÚČASTNÍTE VÝSKUMU?
Ak sa zúčastníte tohto výskumu, budú Vám položené otázky o dôvere a zvládaní situácií a Vaše odpovede budú zaznamenané. Informácie o Vašich názoroch a sociálnom zázemí budú použité iba pre výskumné účely, budú anonymizované (nikde nebude uvedené ani zaznamenané Vaše meno) a považované za dôverné.

AKO DLHO VÝSKUM POTRVÁ?
Tento výskum pozostáva z otázok o sociálnom zázemí a zo štyroch dotazníkov. Vypĺňanie Vám bude trvať asi 20 minút.

AKÝ DRUH RIZIKA ALEBO NEPOHODY MÔŽETE OČAKÁVAŤ?
Výskum nepredstavuje pre Vás žiadne riziko alebo nepohodu.

AKÉ SÚ VÝHODY ÚČASTI NA VÝSKUME?
Účasť na tomto výskume nebude mať pre Vás žiadne priame výhody. Výskum pomôže vedcom dozvedieť sa viac o tom, ako ľudia dôverujú opatreniam voči koronavírusu a aké rôzne stratégie používajú na zvládanie.

AKÉ ĎALŠIE MOŽNOSTI MÁTE, AK SA NECHCETE ZÚČASTNIŤ?
Účasť na tomto výskume je úplne dobrovoľná. Môžete sa rozhodnúť nezúčastniť sa bez akýchkoľvek následkov. Z výskumu môžete kedykoľvek odstúpiť, a to aj po jeho začatí. Máte tiež právo požiadať o vymazanie svojich odpovedí, ak sa rozhodnete pre ukončenie spolupráce pred dokončením celého výskumu.

AKO BUDÚ OŠETRENÉ DÔVERNÉ INFORMÁCIE O VÁS A VAŠEJ ÚČASTI?
Výskum je úplne anonymný a nebudú sa zbierať ani uchovávať žiadne identifikačné informácie vyplývajúce z Vašej účasti. Údaje budú uložené na zabezpečených serveroch a šifrované pri všetkých prenosoch. Cieľom výskumu bude zverejnenie významných zistení, ale účastníci nebudú v žiadnych zverejnených správach o výskume identifikovateľní podľa mena alebo akýchkoľvek iných kontaktných údajov.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA, AK SA ZÚČASTNÍTE TOHTO VÝSKUMU?
Účasť na tomto výskume je Vaša voľba. Môžete si zvoliť, či sa chcete alebo nechcete zúčastniť. Nech sa už rozhodnete akokoľvek, nebude to mať pre Vás nijaké následky.

KOHO MȎŽETE KONTAKTOVAŤ, AK BUDETE MAŤ POČAS VÝSKUMU ALEBO NESKȎR OTÁZKY?
Kontaktná osoba: prof. Martin Kanovský, Fakulta sociálnych vied, Mlynské luhy 4, 821 05, Bratislava, Slovensko tel.: +421-905-200-683, e-mail: martin.kanovsky@gmail.com
Powered by QuestionPro Share This Survey