KHẢO SÁT NHÂN LỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG BỐI CẢNH MỚI [DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG] 

Xin chào anh/chị,

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cũng như các thay đổi trong nền kinh tế thời gian qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Chúng tôi mời anh/chị tham gia cuộc khảo sát này nhằm tìm hiểu cảm nhận dưới góc độ người làm công tác kế toán, kiểm toán về nghề nghiệp trong bối cảnh mới cũng như khoảng cách giữa đào tạo và thực tế công việc.

Nghiên cứu này do Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (HAA) phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Tổ chức Đào tạo Smart Train thực hiện cùng sự đồng hành của Công ty cổ phần Navigos Group Vietnam.

Nghiên cứu được tiến hành thông qua việc khảo sát các doanh nghiệp và người làm công tác kế toán, kiểm toán thuộc các lĩnh vực khác nhau trên phạm vi cả nước. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất các chính sách phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán phục vụ cho nền kinh tế đất nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cung cấp thông tin giúp các cơ sở đào tạo tiếp tục quá trình đổi mới việc giảng dạy và học tập cũng như thúc đẩy sự gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi theo hiểu biết tốt nhất của anh/chị. Tất cả các câu trả lời sẽ được ẩn danh và tất cả dữ liệu được thu thập sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia khảo sát của anh/chị.

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh được thực hiện nghiên cứu này và hy vọng sẽ cùng anh/chị đóng góp cho sự thành công của nghiên cứu. Các thắc mắc nếu có xin gửi trực tiếp về người điều phối khảo sát là Ông Vũ Hữu Đức theo địa chỉ email duc.vh@ou.edu.vn.

Thời gian hoàn thành khảo sát từ 10 đến 15 phút.
 
Trân trọng.
Powered by QuestionPro Report Abuse Share This Survey
Create Your First Online Survey