This free survey is powered by
100%
Exit Survey
 
 
iKOMPLET s.r.o. - ZPĚTNÁ VAZBA
 
 
 
Jak dlouho s námi spolupracujete?
 
Méně než 6 měsíců
 
6 měsíců až 1 rok
 
1 - 3 roky
 
3 -5 let
 
5 a více let
 
 
 
Který produkt / služby od nás využíváte? Zaškrtněte všechny, které používáte
 
IS HELIOS
 
ServisDispečink
 
Čtečky čárových kódů
 
Terminály na odvádění výroby
 
ONI (Monitoring vozidel)
 
Docházkový systém
 
Mobilní docházkový systém
 
Jiné
 

 
 
 
Jste s naší společností spokojeni?
 
Velmi spokojeni
 
Spokojeni
 
Jak kdy
 
Nespokojeni
 
Velmi nespokojeni
 
 
Ohodnoťte, prosím, následující:
Velmi nadprůměrné Nadprůměrné Průměr Podprůměrné Velmi podprůměrné
Služby zákazníkům
Profesionalita
Kvalita produktů a služeb
Komunikace se zákazníky
Obchodníci
Ceny
 
 
Doporučili byste nás svým známým, kamarádům?
 
Velmi rád(a)
 
Rád(a)
 
Nevím
 
Spíše ne
 
Nedoporučil(a)
 
 
 
Máte nějaké návrhy, v čem a jak bychom se mohli zlepšit?
   
 
 
 
V které oblasti podnikáte?
 
Automotive
 
Reklama
 
Vzdělávání
 
Zábava
 
Finance
 
Státní správa
 
Zdravotnictví
 
HR
 
IT
 
Marketing
 
Neziskový sektor
 
Zdravotnictví
 
PR
 
Servis
 
Cestování
 
Jiné