1%

Cuestionario
Plan de Igualdade de Celanova
Cidadanía en Xeral

Este cuestionario forma parte dun proxecto de investigación encamiñado ao análise das políticas de igualdade no ámbito local.

O cuestionario comeza cun cadro a completar con datos xerais e é seguido dun lista de preguntas abertas e pechadas nas que cabe ofrecer tamén unha resposta razoada ou simplemente marcar cunha "X" cando corresponda.

A súa participación é de vital importancia para pechar a redacción das necesidades, programa e actividades específicas que axudarán a mellorar de maneira transversal a igualdade entre homes e mulleres dentro do seu concello.

O cuestionario é ANÓNIMO para garantir a súa confidencialidade. 

Moitas grazas pola súa colaboración.
Powered by QuestionPro