0%

e-Äriregistri  teenuste küsitlus

Hea avaandmete huviline
Olete oodatud osalema e-äriregistri avaandmete API teenuste küsitluses.
API teenused viiakse tulevikus üle uuele tehnilisele lahendusele ning selle muudatuse raames hindame ja kujundame ümber olemasolevad teenused klientide tagasisidest lähtuvalt.
Kasutajate vastused on oluliseks sisendiks olemasolevate teenuste ümberkujundamisel. Praeguste teenuste tutvustus: https://avaandmed.ariregister.rik.ee/et/ariregistri-avaandmete-api/api-teenuste-tutvustus
Küsitlusele kuluv aeg on orienteeruvalt 10 minutit. Palun alustage küsitlust vajutades nupule "Alusta".
Powered by QuestionPro