100%
Undersøkelse på læringsmetoder (guidet vs. individuell)
Questions marked with a * are required
Målet med undersøkelsen: Komparativ kulturanalyse av foretrukne læringsmetoder (guidet eller individuell), i en hypotetisk situasjon, blant folk fra Moldova og Norge.

Gjennomført: Ștefan Popov og Diana Cazacu (Norge)

Gjennomføringstid: 1 min.

Imaginær situasjon.

Hvis du hadde fått en oppgave om å bygge et lite fly, og denne oppgaven ville begeistre deg, men du har ikke noe kunnskap om modellering av fly. Hvilken metode foretrekker du å lære å til bygge flyet?
Angi (fra 0 til 100) hva som vil være graden av motivasjon for de samme alternativene.
0
100
Jeg foretrekker å motta instruksjoner fra en profesjonell, trinn for trinn, om hvordan jeg bygger flyet riktig.
 Jeg foretrekker å lære på egen hånd, og å lese og undersøke individuelt lovene om aerodynamikk, materialstrukturen, å følge eksisterende skisser og modeller, å prøve flere ganger, blir det feil prøver jeg igjen, inntil flyet er ferdig og det kan fly.

Alder
Kjønn
Create Your First Online Survey