Müşteri Memnuniyet Anketi

* ile işaretlendirilmiş olan sorular mecburidir.
100%
Şirket Adı
Telefon
Email
Değerlendirme
1= Hiç Katılmıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum
Şirket çalışanlarınızın  davranış ve tutumlarından memnunum 
Karakuş yükümüzü zamanında teslim alabiliyor 
Karakuş yükümüzü zamanında teslim edebiliyor 
Karakuş Yükümüzü hasarsız teslim edebiliyor
Karakuşun araçları  sahip oldukları özellikleri bakımından beklentilerimizi karşılayabiliyor
Karakuş'un sürücülerinden memnunuz
Karakuş 'un Sözleşmeleri  ile faturalar arasında bir uygunsuzluk yaşanmıyor 
Karakuş'un  evrak Akışı ve düzeninde bir sorun yaşanmıyor 
Karakuş'da her konuda muhatabımız bellidir ve İhtiyacımız olduğunda ulaşabiliyoruz 
Karakuş  bizi her zaman yükümüzle ilgili ve diğer konularda bilgilendirmektedir 
Karakuş uluslar arası taşımacılık sektöründe güvenilir bir firmadır 
Acentelerimizden memnun musunuz ?
Karakuş olarak bizden beklentileriniz / önerileriniz
Create Your First Online Survey